PROJECTBESCHRIJVING

Multimetaal was verzocht om te assisteren bij het installeren van 5 stuks hook-up spools die meteen na het aanboren van de put ingemeten, gefabriceerd, getest en geïnstalleerd moesten worden.

Vanwege wens vanuit de klant om snel te kunnen opstarten, was gekozen voor een 24/7 aanpak waarbij het multidisciplinaire team van Multimetaal en onderaannemers stand-by stond om op ieder uur van de dag binnen de verwachte tijdsindicatie meteen te starten.

De werkzaamheden omvatten:

 • 3D inscannen van de nieuwe aansluitpunten op locatie offshore
 • de data verwerken naar een 3D model en deze omzetten naar werkplaats tekeningen
 • de leiding fitten inclusief alle hoekverdraaiingen, scheefstanden en rotaties
 • laswerkzaamheden
 • niet destructief onderzoek (PT en RT)
 • hydrostatisch testen (@346 Bar)
 • afleveren aan het speciaal ingeplande transportschip in de haven en de leiding installeren op locatie
 • verzorgen van alle bijbehorende documentatie.

Alle werkzaamheden werden uitgevoerd onder toezicht van klant en keuringsinstantie. De gehele doorlooptijd per hook-up spool was binnen 60 uur volbracht, waarvan twee binnen 48 uur vanwege “spoedjes”.

PROJECTDETAILS

 • Type opdracht: Constructie van leidingen
 • Werkzaamheden: Lassen, Testen, Monteren, Bouwen
 • On- of offshore: On- en offshore
 • Locatie: Noordzee Q10
 • Type locatie: Gas productieplatform