SERVICE EN ONDERHOUD VAN LEIDINGEN EN AFSLUITERS VOOR DE OLIE EN GASINDUSTRIE

Wij leveren service en onderhoud voor verschillende toepassingen in het olie- en gas segment:

 • Offshore en onshore boor toepassingen
 • Midstream toepassingen zoals het reinigen en ontwateren  van pijpleidingen
 • Applicaties voor de LNG-industrie (export, transport)
 • Petrochemie en raffinaderijen
 • Brandbeveiliging
 • Koelwaterinstallaties
 • Andere toepassingen binnen de olie en gas industrie

De volgende afsluiters nemen wij regelmatig onder onze hoede:

 • Kogelkranen
 • Balgafsluiters
 • Ontluchters
 • Vlinderkleppen
 • Schuifafsluiters
 • ORBIT-afsluiters
 • Plugkranen
offshore hijsen - kopie

De afsluiters waar wij service en onderhoud aan verrichten worden voor verschillende processen en condities in de olie- en gasindustrie gebruikt:

 • Noodstops
 • Gasmeting
 • Drukbewakingssystemen
 • Hogedrukgasinjectie
 • LNG-voedingsgas
 • Flow control hoofdgasopslag
 • Onder druk zetten en druk aflaten
 • Drukreductie controle
 • Hoge drukvallen
 • Erosie
 • Diffuse emissies
 • High velocity
 • Vloeibaar gas
 • Meerfasige ruwe olie
 • Zuur gas
 • Hydraatformaties
 • Geluidsrestricties
 • Vibratie