ADVIES & ONTWERP

Constructie Lasser bij Multimetaal

Wij adviseren je inzake het ontwerp en de maakbaarheid van op maat gemaakte constructies en (druk-)leidingsystemen voor on- en offshore doeleinden.

Gezien onze jarenlange ervaring kan je ook contact met ons opnemen wanneer je advies zoekt met betrekking tot bijvoorbeeld de onderstaande punten:

 • Een wens/idee vertalen naar een uitvoerbaar ontwerp:
   • Toetsen of een aangeleverd ontwerp kosten efficiënter kan worden uitgevoerd qua materiaalkeuze en/of fabricageproces.
   • Toetsen of een ontwerp voldoet aan wettelijke voorschriften.
 • Potentiële vertragende factoren bepalen en adviseren in beheersmaatregelen.
 • Op locatie installeren. Denk hierbij aan bereikbaarheid (steigers), hijspunten, veiligheid, keuze van benodigd materiaal en gereedschap.
 • Bepalen van de samenstelling en grote van de installatieploeg op locatie.
 • Over de doorlooptijd en kritische paden (samenhang) van de verschillende onderdelen en activiteiten van een project.
 • Inventariseren van de gevaren en randvoorwaarden op locatie. Zoals werken in besloten ruimten en op hoogte en omgaan met gevaarlijke stoffen.