HSE: HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Iedereen binnen Multimetaal, heeft de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor en bij te dragen aan de HSE-prestaties en is op de hoogte van onze strategie. Deze is simpel en doeltreffend. Zo kan er in elke laag van onze organisatie dagelijks aandacht aan worden besteed. Onze HSE-strategie bestaat uit 3 essentiële elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 

 

GEZONDHEID

We zorgen ervoor dat we er alles aan doen om ongevallen, in welke vorm dan ook, te voorkomen. Dit doen we door de gestelde richtlijnen te volgen én ons gezonde verstand te gebruiken. Door middel van periodieke training blijven we op de hoogte van de nieuwste regelgeving. Maar verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid gaat verder dan alleen het voorkomen van ongevallen. Het lichamelijk en mentaal welzijn van onze collega’s is iets wat we koesteren. Daarom zorgen we ervoor dat de juiste omstandigheden en faciliteiten voortdurend beschikbaar zijn om ieders gezondheid te borgen.  

 

DUURZAAMHEID

In ons werkgebied krijgen we vaak te maken met reparaties die zorgen voor bescherming van het milieu. Het uitvoeren van preventief onderhoud aan leidingen en afsluiters voorkomt het lekken van milieubelastende stoffen aan land of op zee. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor reparaties. De afvoer van onze werkmaterialen en de verdere afbraak daarvan gebeurt op de best mogelijke manier waarbij we zo circulair mogelijk handelen. Naast het verduurzamen van onze werkwijze, dragen we actief bij aan duurzaamheid door bedrijven te voorzien van diensten die hen helpen de transitie te maken richting meer duurzame energie.

 

VEILIGHEID

In alles wat we doen staat veiligheid centraal. We waarborgen de veiligheid door de aanwezige risico’s te identificeren, en vervolgens zo te handelen om deze te verminderen. Dit is in het belang van de bedrijven en medewerkers waar wij voor werken, maar ook voor onze eigen reputatie en de veiligheid van onze mensen. We zorgen ervoor dat we onze kennis op het gebied van risico’s continu vergroten op elk niveau binnen Multimetaal. Dit gebeurt door middel van training op periodieke basis, maar ook het dagelijks delen van kennis en ervaring binnen de teams.