PROJECTBESCHRIJVING

In dit project heeft samenwerken zich weer bewezen.  Multimetaal heeft van een locatie op de Noordzee de oplegpunten van een helicopter deck
opnieuw geconserveerd. In samenwerking met nog twee partners van COP hebben we bewezen dat er in teamverband tijd en bedspace gewonnen kan worden. Voor de veilige werkplek stond  steigerbouw van de Panne garant. Het
mechanische werk heeft Multimetaal uitgevoerd en de conservering is verricht door SSB Offshore.

Om het helideck te liften (± 8 cm) is er gebruikgemaakt van een door de operator en Enerseas ontwikkelde tool.
In de 14 dagen waarin deze werkzaamheden gepland waren, bleef er tijd over om nog wat extra werkzaamheden uit te voeren. Kritiek punt was wanneer er een heli op komst was deze ook kon worden ontvangen. Dit betekende in de prakrijk dat de tool het deck moest laten zakken en na vertrek van de heli deze weer omhoog moest. Beschikbaarheid helicopter deck is een safety item.

PROJECTDETAILS

  • Type opdracht/werkzaamheden: Constructie, Revisie, Herstelwerkzaamheden, Fabric Maintenance.
  • On- of offshore: Offshore
  • Locatie: Productieplatform Gas in de Noordzee