PROJECT OMSCHRIJVING

Voor dit project kregen we de opdracht om een J-tube met riser te fabriceren voor de D15-A jacket. Deze items zijn een onderdeel van de aanlanding van de pipeline en umbilical. Ook de tie-inn van de pipeline op het platform en modificaties aan het platform zaten in de scope van het project, net als de nieuw te fabriceren en installeren platform extensie, leidingwerk en ondersteuningen. Alle werkzaamheden dienden voor het D12-B silimanite project.

Vanwege het exotisch materiaal wat toegepast wordt voor het leidingwerk in het project waren laskwalificaties nodig om aan te tonen dat we de kennis en kunde hebben voor het uitvoeren van de laswerkzaamheden. Vanwege de omvang en diverse onderaannemers was de planning cruciaal. Gedurende het project is deze één keer bijgesteld en is de totale scope daarna volgens de nieuwe planning volbracht.

Omvang van het project

 • Fabricage van een J-Tube
 • Fabricage van een Riser
 • Fabricage van meerdere gelaste klemmen tussen de J-Tube en Riser
 • Fabricage van meerdere gelaste klemmen tussen de J-tube en jacket
 • Fabricage van 2 stuks subsea spools
 • Fabricage van 2 stuks backbone constructie t.b.v installatie subsea spools
 • Fabricage en installatie van een platform extensie t.b.v. de J-Tube
 • Fabricage en installatie van platform modificaties
 • Fabricage en installatie van een platform riserclamp
 • Fabricage en installatie van 26 platform spools en 19 platform supports
 • Uitvoeren van trail-lifts om zwaartepunten te bepalen.
 • Oplevering documentatie i.o.m. diverse keuringsinsanties.
 • Inkoop materiaal, werkvoorbereiding, planning, fabricage en installatie,
 • Niet destructief onderzoek lassen en hijspunten, hydrostatisch testen, wrappen, vulcaniseren van klemmen, inwendig/uitwendig consereven, stikstoftesten, anode continuiteits testen, hijsgereedschap en trial-liften, loadout naar drijvend ponton en eindtransport naar de boot (per ponton en vrachtwagen)

PROJECT DETAILS

 • Type opdracht: Constructie
 • On- of offshore: On- en offshore
 • Platform: D15-A
 • Locatie: Noordzee
 • Opdrachtgever: Neptune Energy
 • Aannemer: Multimetaal

Projectteam en begeleiding

 • Projectleider Martijn Vacano
 • Multimetaal personeel
 • Diverse onderaannemers voor specialistische werkzaamheden (zoals testen, conserveren, vulcaniseren en wrappen)