PROJECTBESCHRIJVING

Veel bedrijven kennen ons van de werkzaamheden aan leidingen, afsluiters en constructies waar energie doorheen stroomt. Ondertussen bewegen we ons echter ook op het duurzame vlak. Dit kwam afgelopen tijd heel mooi tot uiting in een nieuwe opdracht.

Voor het Lighthouse project van het Havenplatform werd hulp bij de voorbereiding en uitvoering gezocht. Het Multimetaal team maakte de constructie waarop de zonnepanelen zijn geplaatst. We monteerden de constructie op het platform. en de panelen op het frame. Door deze aanwinst kan het stroomverbruik aan boord gedeeltelijk worden opgevangen met zonne-energie. De kans is groot dat we dit de komende tijd vaker gaan doen.