MULTIMETAAL MVO

Multimetaal vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. We sponsoren regelmatig activiteiten voor goede doelen, zetten ons in voor het technisch onderwijs in de regio en zijn actief in ondernemersverenigingen.

In ons productieproces en bij de aanschaf van nieuw materiaal zoeken we altijd naar duurzame en veilige oplossingen – voor personeel en omgeving. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent niet alleen zorg voor de wereld om ons heen, maar ook voor de mensen die daar deel van uitmaken.

Naast technologische innovatie kiezen we bewust voor sociale innovatie. Medewerkers krijgen bij ons de ruimte hun eigen talenten te ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij geloven dat mensen die betrokken zijn bij de organisatie en bevlogen hun werk doen, een positief effect hebben op bedrijf en omgeving.