Offshore

foto-offshore

Den Helder en de offshore zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij bieden de klanten binnen de olie- en gasindustrie en petrochemie vanuit Den Helder een breed pakket aan ondersteunende diensten, zoals installatie van hogedrukleidingen, constructie- en mechanische aanpassingen, modificaties aan bestaande platforms, hook-up projecten van nieuwe platforms, de installatie van compressie-eenheden en diverse dekuitbreidingen. Tevens herstellen en hercertificeren we drukveiligheden (PSV) en onderhouden afsluiters op diverse offshore locaties.

Om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zorgen we offshore voor al het benodigde materiaal, alle gereedschappen en de medewerkers, welke volledig zijn opgeleid en in het bezit zijn van de benodigde veiligheidsopleidingen en veiligheidscertificaten. Ons uitgangspunt is een optimale ondersteuning van het productieproces op basis van een realistische planning en altijd conform de veiligheidsvoorschriften.

Onze apparatuur wordt uitgebreid geïnspecteerd en perfect onderhouden volgens de internationale regels en in overeenstemming met de uitgangspunten van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA). Voor vrijgave worden alle materialen grondig gecontroleerd.